Dom Maklerski ING Securities S.A.

 
 
 
 

Uruchom platformę transakcyjną SidomaOnLine

 
 
Nie jesteś jeszcze naszym klientem?

 
 
 
 
 
Przerwa techniczna w dniach sesji od 18:30 do 19:00 oraz od 20:45 do 21:45.
W godzinach 19:00-20:45* system dostępny w trybie "tylko do odczytu".

*czas orientacyjny - uzależniony od postępu prac technicznych.
 
 
 
 

Pomoc techniczna

801 304 300 lub 32 357 00 78
pn.-pt 8:00-18:00
 
 
 
 

Informacje

800 120 120 lub 32 357 00 66
pn.-pt 8:00-18:00
 
 
© 2014 ING Securities. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities SA jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.